bvhvh 发表于 2014-03-21 11:38:49

 严寒的冬季              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            

 冰封了我的双眼

于是 
我让自己冬眠

身囚禁在屋内
心不系天地间
孤枕一壶浊酒
墙角怒放的梅
可知我梦正 酣

当春风吹开江南
当细雨交织江畔
曲干疏枝
老去了昔日的容颜

伊走走 发表于 2014-05-10 20:01:30

咋有一种喟叹的

西部七哥 发表于 2014-08-24 04:09:21

尊敬一直热爱诗歌的人们!

页: [1]